Promocje

Aktualne promocje w Szkole Linuxa:
  1. Promocja związana z opłatami: Każdy klient który zapłaci za cały rok nauki z góry (2 semestry) otrzyma 5% rabatu na czesne.

Promocji nie można łączyć.

Jako dodatkową promocję, dostępną dla wszystkich zainteresowanych, oferujemy, po obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminów, zwrot kosztów przystąpienia do jednego z egzaminów LPIC-1.

Współpracujemy

Szkolimy na: