Język Java – kurs zaawansowany

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.
Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu.
W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę. Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszym ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami.
Podsumowania oraz testy mają również za zadanie wskazać kursantowi "dziwne" miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).

Kurs kierowany jest do osób:

 • Chciałyby dokładniej poznać J2SE
 • Znają podstawy języka, a zupełnie obce są dla nich zagadnienia związane z wielowątkowością
 • Pragną integrować z Javą programy napisane w języku C
 • Chciałyby nauczyć się dynamicznego tworzenia klas Javy na podstawie plików XML

Cel kursu:

Celem kursu jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne zaznajomienie uczestników z zaawansowanymi możliwościami platformy J2SE. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili łączyć się z bazami danych, używać języka XML jak i pisać proste programy w architekturze klient-serwer. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wielowątkowością. Dodatkowo zostaną przedstawione podstawy prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o kilka wybranych metodyk.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość języka Java, na poziomie Język Java – kurs podstawowy

Proponowane dalsze kursy:

  SLJ2EE
  expert
 • Język Java: J2EE – kurs zaawansowany (w przygotowaniu)

Tematy kursu:

 • Wielowątkowość
  • Zrozumieć wątki
  • Thread a Runnable
  • Stany wątków
  • Anulowanie wątku
  • Kompozycja obiektów bezpiecznych wątkowo
  • Budowa aplikacji współbieżnej
  • Pule wątków
  • Aplikacje GUI
  • Nowości Java 5.0
  • Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala)
  • Podsumowanie
  • Test
 • Obsługa baz danych
  • Co to jest JDBC?
  • Omówienie różnych typów połączeń
  • Użycie odpowiedniej klasy sterownika
  • Nawiązanie połączenia
  • Wykonywanie zapytań
  • Praca z bazą danych
  • Podstawowe błędy
  • Podsumowanie
  • Test
 • Java a XML
  • Co to jest XML?
  • Zapis i odczyt poprzez zdarzenia(SAX)
  • Zapis i odczyt obiektowy (DOM)
  • Omówienie zewnętrznych bibliotek XML
  • Zastosowania
  • Podsumowanie
  • Test
 • Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
  • Podstawy protokołów TCP, UDP
  • Klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, Socket
  • Przesyłanie obiektów
  • Komunikacja w architekturze klient – serwer
  • Podsumowanie
  • Test
 • Reflection API
  • Klasa Class
  • Omówienie metod reflection API
  • Zastosowanie: Tworzenie klas na podstawie plików XML
  • Ładowanie klas
  • Podsumowanie
  • Test
 • Obiekty rozproszone
  • Role klienta i serwera
  • Zdalne wywoływanie metod
  • Przekazywanie parametrów zdalnym metodom
  • Aktywacja obiektów serwera
  • Protokoły
  • Podsumowanie
  • Test
 • Internacjonalizacja
  • Lokalizatory
  • Formaty liczby
  • Data i czas
  • Pliki tekstowe i zbiory znaków
  • Komplety zasobów
  • Podsumowanie
  • Testy
 • Bezpieczeństwo
  • Garbage Collector – strojenie
  • Wycieki pamięci w Javie
  • Ładowanie klas
  • Weryfikacja kodu maszyny wirtualnej
  • Menedżery bezpieczeństwa i pozwolenia
  • Uwierzytelnianie użytkowników (JAAS)
  • Podpis cyfrowy
  • Podpusywanie kodu
  • Szyfrowanie
  • Podsumowanie
  • Testy
 • Metody macierzyste
  • Wywoływanie funkcji języka C z programów w języku Java
  • Parametry metod i zwracane wartości
  • Tablice
  • Obsługa błędów
  • Podsumowanie
  • Testy
 • Algorytmy
  • Sortowanie i tasownie
  • Wyszukiwanie binarne
  • Drzewa i grafy
  • Algorytmy …
 • Pisanie wydajnych aplikacji
  • Asercje
  • Obsługa dzienników
  • Zastosowanie narzędzi do debugowania
  • Praca z Profilerem
  • Benchmarking
  • Bufory i kanały
  • Podsumowanie
  • Test
 • Techniki
  • AOP
  • Inversion of Control (Code injection)
  • Podsumowanie
  • Test
 • Metodyki wytwarzania oprogramowania
  • RUP
  • Scrum + XP
  • Agile
 • Podsumowanie
  • Omówienie testów dotyczących poszczególnych działów
  • Test ogólny – sprawdzenie siebie
  • Omówienie wyników
  • Trendy
  • Ciekawostki
  • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń (Java EE)
  • Koniec

Czas szkolenia

 • 35 godzin

Koszt szkolenia

 • 4599 zł - tryb indywidualny
 • 1699 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 110 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje:

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: