Administrator sieci IP

Kurs kierowany jest do osób:

 • chcących poznać sposoby transmisji danych w sieciach lokalnych i rozległych
 • zainteresowanych technologiami sieciowymi i pragnących rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie informatyki
 • planujących zostać pracownikami firm przeprowadzających instalacje i konfiguracje sieci, operatorów telekomunikacyjnych

Cel kursu:

 • przegląd technologii sieciowych LAN i WAN
 • umówienie adresowania IP i sposobów transportu danych
 • przedstawienie rodzajów urządzeń stosowanych w sieciach LAN
 • zapoznanie z działaniem protokołów routingu dynamicznego

Efekty kursu

 • zdobycie umiejętności podstawowej konfiguracji urządzeń sieciowych, w tym routerów i przełączników
 • zdobycie umiejętności zarządzania sieciami LAN
 • uzyskanie wiedzy na temat sposobu przesyłania danych w sieciach przełączanych i opartych na routerach

Wymagania:

 • Umiejętność obsługi komputera

Skrócony opis przebiegu kursu:

Uczestnicy poznają zasady działania sieci LAN oraz WAN. W interesujący sposób zostaną omówione protokoły używane w sieciach przełączanych, protokoły wymiany informacji o trasach, a także najważniejsze usługi sieciowe udostępniane na routerach. Po każdej części teoretycznej słuchacze będą mieli okazję przeprowadzić konfigurację routerów i przełączników zgodnie z przygotowanymi zadaniami. Wdrożyć poznane mechanizmy wymiany informacji o sieci. W czasie kursu uczestnicy nauczą się w jaki sposób rozpoznawać topologię sieci tylko w oparciu o dane dostarczane przez inne routery. Ostatnim zagadnieniem cyklu spotkań będzie tematyka diagnozowania sieci i rozwiązywania pojawiających się w niej problemów. Przy pomocy narzędzi diagnostycznych kursanci nauczą się badać dostępność urządzeń w sieci, sprawdzać parametry transmisyjne połączeń między urządzeniami. Monitorować pracę routerów i przełączników.

Tematy kursu

 • Transport danych
  • Model ISO/OSI
   • Warstwy modelu ISO/OSI
  • Architektura protokołu Ethernet
   • Struktura ramki
   • Adresowanie MAC
   • Kolizje w sieciach Ethernet
   • Wykrywanie i korekcja błędów
   • Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe
   • Standardy IEEE Ethernet
   • Autonegocjacja połączenia
   • Połączenia half-duplex i full-duplex
  • Okablowanie w sieciach Ethernet
   • Rodzaje okablowania miedzianego
    • Kabel koncentryczny
    • Skrętka nieekranowana UTP
    • Skrętka ekranowana STP
    • Rodzaje złączy
     • Złącza RJ45, RJ11
    • Rodzaje kabli
     • Kabel prosty
     • Kabel konsolowy
     • Kabel crossover
    • Zajęcia praktyczne
     • Przeprowadzanie testów przygotowanych kabli
   • Rodzaje okablowania światłowodowego
    • Kable jednomodowe
    • Kable wielomodowe
    • Rodzaje złączy
     • Złącza LC, SC, ST
  • Model TCP/IP
   • Warstwy modelu TCP/IP
  • Protokoły transportowe TCP i UDP
   • Protokoły warstwy aplikacji
    • FTP
    • HTTP
    • SMTP
    • Telnet
    • DNS
   • Protokoły warstwy transportowej
    • Protokół połączeniowy TCP
    • Protokół bezpołączeniowy UDP
   • Protokoły warstwy internetowej
    • Protokół internetowy IP
    • Protokół komunikatów kontrolnych ICMP
    • Protokół odwzorowywania adresów ARP i RARP
   • Protokoły warstwy dostępu do sieci
    • Protokół Ethernet
    • Protokoły PPP i SLIP
    • Protokoły ARP i RARP
   • Enkapsulacja danych
  • Adresowanie IP oraz technika VLSM
   • Terminologia IP
   • Struktura adresu IPv4
   • Adresowanie bezklasowe IPv4
   • Technika VLSM
   • Wprowadzenie do podsieci
    • Maska podsieci
    • Adresy IP klasy A
    • Adresy IP klasy B
    • Adresy IP klasy C
    • Adresy zarezerwowane
   • Rodzaje transmisji IPv4
    • Transmisja unicast
    • Transmisja broadcast
    • Transmisja multicast
   • Struktura adresu IPv6
   • Różnice IPv4 a IPv6
   • Zajęcia praktyczne
    • Opracowanie planu adresowania dla przykładowych topologii
 • Przełączanie w sieciach LAN
  • Wirtualne sieci lokalne (VLAN)
   • Wprowadzenie do sieci VLAN
   • Kontrola rozgłaszania
   • Bezpieczeństwo
   • Rodzaje sieci VLAN
    • Statyczne
    • Dynamiczne
   • Identyfikacja sieci VLAN
    • Znakowanie ramek
    • Protokół 802.1Q
    • Protokół ISL
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja sieci VLAN na przełącznikach Cisco
  • Protokół komunikacyjny VTP
   • Terminologia VTP
   • Działanie protokołu VTP
   • Tryby pracy protokołu VTP
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja protokołu VTP na przełącznikach Cisco
  • Protokół drzewa opinającego (STP)
   • Działanie protokołu STP
   • Redundancja w sieciach przełączanych
   • Elementy drzewa opinającego
   • Tryby pracy portów STP
   • Rozszerzenia protokołu STP
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja protokołu STP na przełącznikach Cisco
 • Routing w sieciach LAN i WAN
  • Wprowadzenie do routingu
  • Dystans administracyjny
  • Pętle routingu
  • Proces routingu pakietów IP
  • Dynamiczne protokoły routingu
   • RIP - protokoły wektora odległości
    • Wprowadzenie do protokołu RIP
    • Zegary RIP
    • Możliwości i ograniczenia protokołu RIP
    • Różnice RIPv1 a RIPv2
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja protokołu RIP na routerach Cisco
   • OSPF - protokół stanu łącza
    • Wprowadzenie do protokołu OSPF
    • Terminologia protokołu OSPF
    • Proces wymiany informacji o trasach
    • Algorytm SPF
    • Protokół OSPF Hello
    • Relacje przylegania w protokole OSPF
    • Rodzaje sieci OSPF
    • Wady i zalety protokołu OSPF
    • Protokoły stanu łącza a protokoły wektora odległości
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja protokołu OSPF w pojedynczym obszarze na routerach Cisco
 • Usługi sieciowe
  • Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
   • Wprowadzenie do protokołu DHCP
   • Elementy protokołu DHCP
   • Tryby pracy DHCP
   • Możliwości protokołu DHCP
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja usługi serwera DHCP na routerach Cisco
  • Mechanizmy translacji NAT i PAT
   • Prywatne adresy IP
   • Wprowadzenie to technik translacji
   • Rodzaje translacji
   • Translacja NAT i PAT
   • Zalety stosowania techniki translacji
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja usługi translacji adresów IP na routerach Cisco
  • Podstawowa konfiguracja zapory ogniowej
   • Kontrolowanie dostępu do sieci
   • Filtry stanowe i bezstanowe
   • Listy kontroli dostępu
   • Zajęcia praktyczne
    • Konfiguracja list kontroli dostępu na routerach Cisco
 • Rozwiązywanie problemów i testowanie sieci
  • Narzędzia diagnostyczne – ping, traceroute
  • Badanie dostępności urządzeń w sieci
  • Diagnostyka błędów w sieciach LAN
  • Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych do analizowania pakietów
 • Techniki monitorowania pracy urządzeń sieciowych
  • Monitorowanie pracy urządzeń sieciowych
  • Protokół SNMP oraz komunikaty SNMP Trap
  • Systemy NMS – rozwiązania komercyjne i opensource

Czas szkolenia

 • 65 godzin

Koszt szkolenia

 • 7499 zł - tryb indywidualny
 • 1600 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 5 osób)
 • 120 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje:

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: